side-menu
Prelucrare date personale

Prelucrare date personale

Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR).
De asemenea politica Asociația Artvinium Wine Club se referă doar la datele furnizate pe bază de consimțământ de către Client sau Membru exclusiv pe website. Asociația Artvinium Wine Club nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara website-ului.
Orice prelucrare efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor, vă vom asigura că datele dumneavoastră sunt:
·       prelucrate în mod legal, echitabil și transparent;
·       colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
·       adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
·       exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
·       păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
·       prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
Serviciile noastre sunt dinamice și introducem frecvent funcționalități noi, ceea ce poate necesita colectarea de informații noi. În cazul în care colectăm date personale cu diferențe materiale sau aducem modificări materiale modului de utilizare a datelor, vă vom notifica și este posibil să modificăm și această politică de confidențialitate.
Website-ul nostru utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență pentru dvs. și pentru a analiza trenduri, administra website-ul, urmări utilizarea de către client în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca și întreg. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot identifica persoane. Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra site-ul. Utilizatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să dezactiveze cookie-urile această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciile noastre. Pentru politica de cookies click aici.
Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.
 
SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
Scopul principal pentru care procesăm datele dvs. personale sunt de a asigura că înțelegerile contractuale dintre noi pot fi implementate în mod corespunzător, astfel încât relația să poată funcționa fără probleme și să respecte cerințele legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre.
Asociația Artvinium Wine Club colectează date cu caracter personal, pe paginile website-ului, numai cu consimțământul Membrului sau al Clientului, în următoarele scopuri:
·       marketing (direct) – newsletter în format electronic sau sondaje, publicitate, loterii publicitare;
·       marketing și promovare – comunicare pe canale media și rețele de socializare;
·       scopuri de cercetare și efectuarea de statistici;
·       trimiterea de comunicări, evaluarea comportamentului în mediile online, testare, dezvoltare, utilizare;
·       întocmire de registre ale membrilor sau clientilor www.wineup.ro, stocare de baze;
 
Membrul sau Clientul își poate retragere consimțământul, în orice moment, acest lucru neafectând prelucrarea efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului se poate face simplu prin transmiterea unui email la office@wineup.ro sau prin tick the box în platforma www.wineup.ro.
În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dvs. cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dvs. care includ:
·       perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal conform criteriilor utilizate pentru a stabili această perioadă;
·       existența dreptului de a ne solicita în ceea ce privește datele cu caracter personal ale dvs., accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;
·       atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice existența dreptului de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
·       dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
·       dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă dvs. sunteți obligat să furnizați aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;
·       existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana dvs
 
CE TIPURI DE DATE COLECTĂM?
Colectăm datele pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de produsele/serviciile noastre. În cazul în care alegeți să nu furnizați date care sunt necesare pentru a furniza un produs sau o caracteristică, există posibilitatea să nu puteți utiliza produsul sau caracteristica respectivă.
Clientul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru document, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese și în orice moment.
Pentru exercitarea drepturilor conform legislației în vigoare Clientul sau Membrul se va adresa Ascociației ArtVinium Wine Club, conform datelor de contact disponibile pe website, valabile la acea dată.
Folosindu-se de formularele disponibile pe website, Clientul sau Membrul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.
În cazul în care Clientul optează pentru plata online a contravalorii comenzilor, contractului și/sau contractelor, autorizarea și remiterea spre decontare a tranzacțiilor de acceptare card se realizează prin intermediul societăților Netopia Payments / MobilPay. Soluțiile integrate e-commerce Netopia Payments / MobilPay funcționează ca centre de procesare a datelor și de legătură între emitenții de carduri, comercianți acceptanți de card și clienți utilizatori de carduri. Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci românești și străine sub siglele VISA și MasterCard cu condiția că băncile emitente să le fi activat pentru plata online.
Ascociației ArtVinium Wine Club nu solicită și nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online.
Ascociației ArtVinium Wine Club se obliga că datele colectate ale Clientului/Membrului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.
Procesatorul de carduri bancare agreat de către Ascociației ArtVinium Wine Club sau Partenerii săi are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzacție, în cazul în care aceasta există.
Ascociației ArtVinium Wine Club garantează că datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.
 
 
Date furnizate către noi pot include
·       numele și prenumele dvs., adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon;
·       parolele, indiciile pentru parole și informații de securitate similare folosite pentru autentificare și pentru accesarea contului.
·       datele necesare pentru a vă procesa plata dacă faceți achiziții, precum numărul instrumentului de plată (de exemplu, numărul unui card de credit) și codul de securitate asociat cu instrumentul dvs. de plată. 
·       date despre dispozitivul dvs. și despre modul în care dvs. și dispozitivul interacționați cu noi și cu produsele noastre.
 
Informații pe care le obținem atunci când folosiți serviciile noastre
 
Informații despre dispozitivul folosit. Colectăm informații despre dispozitiv (cum ar fi modelul de hardware, versiunea sistemului de operare, identificatorii unici ai dispozitivului și informații despre rețeaua mobilă, inclusiv numărul de telefon);
 
Informații de jurnal. Când utilizați serviciile noastre, colectăm și stocăm automat anumite informații în jurnalele de pe server. Acestea includ:
·       detalii despre modul în care ați utilizat serviciul nostru, cum ar fi interogările de căutare;
·       informații înregistrate în jurnalele de telefonie, cum ar fi numărul de telefon, numărul apelantului, numerele de redirecționare, ora și data apelurilor, durata acestora, informațiile de direcționare a mesajelor SMS și tipurile de apeluri;
·       adresa IP;
·       informații despre evenimentele survenite pe dispozitiv, cum ar fi erorile, activitatea sistemului, setările hardware, tipul de browser, limba acestuia, data și ora solicitării dvs. și adresa URL de referință;
·       cookie-uri care pot identifica în mod unic browser-ul dvs.;
 
Informații despre locație. Putem culege și procesa informații despre locația dvs. reală. Folosim diverse tehnologii pentru a stabili locația, inclusiv adresa IP, semnalul GPS și alți senzori cu ajutorul cărora, de exemplu, noi putem afla informații despre dispozitivele, punctele de acces Wi-Fi și turnurile de telefonie mobilă din apropiere.
 
Datele dumneavoastră personale pe care le colectăm sau le stocăm, nu vor fi prelucrate mai înainte ca:
·       dvs. să vă dați consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
·       prelucrarea să fie necesară pentru executarea unui contract la care dvs. sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract;
·       prelucrarea să fie necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine;
·       prelucrarea să fie necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către noi sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dvs., care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când este vorba despre datele cu caracter personal ale unui copil sau direct marketing.
 
Principiile protecției datelor nu se aplică informațiilor anonime, adică informațiilor care nu sunt legate de o persoană fizică identificată sau identificabilă sau datelor cu caracter personal care sunt anonimizate astfel încât dvs. nu sunteți sau nu mai sunteți identificabil. Prin urmare, această politică de confidențialitate nu vizează prelucrarea unor astfel de informații anonime, inclusiv în cazul în care acestea sunt utilizate în scopuri statistice sau de cercetare sau în alte scopuri.
 
Utilizarea datelor personale
 
Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop.
Dacă prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract, perioada de utilizare a datelor este întreaga perioada contractuală, precum și 3 ani de la data încheierii acesteia.
Dacă prelucrarea se face în baza consimțământulului pentru unul sau mai multe scopuri specifice perioada de utilizare a datelor este  5 ani.
Vom păstra informațiile dumneavoastră pentru perioada în care contul dvs. este activ pe www.wineup.ro, pentru a vă oferi servicii, pentru a fi conforme cu obligațiile noastre legale sau pentru oricare din scopurile menționate mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului nostru, conform procedurilor de lucru privitoare la protecția datelor.
Persoanele terțe care au acces la datele de înregistrare ale clientului, acces imperios – necesar în procesul de vânzare – livrare – informare sunt:
- NEMO PRODCOM IMPEX SRL (Nemo Express) – societate de curierat care preia date despre numele clientului căruia trebuie să-i livreze, adresa acestuia (sau adresa indicată de client la care ar urma să se facă livrarea) și numărul de telefon;
-  Netopia Payments – procesator de plăți care se supune legilor române în vigoare, care preia date despre  numele clientului și numărul comenzii pe care acesta a făcut-o și valoarea acestei comenzi.
 
Ascociației ArtVinium Wine Club nu va opera transferuri de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională.
 
STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. DURATA
 
Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a furniza produsele și a desfășura tranzacțiile pe care le-ați solicitat sau în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre.
Deoarece aceste necesități pot varia în funcție de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retenție pot varia semnificativ. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:
·       menținerea și îmbunătățirea performanței produselor, menținerea în siguranță a sistemelor noastre și menținerea de înregistrări de business și financiare corespunzătoare, conform legislației în vigoare;
·       perioada pentru care dvs. v-ați exprimat consimțământul sau până când vă exprimați intenția într-una din modalitățile prevăzute în prezenta politică de a nu mai păstra datele cu caracter personal furnizate;
·       dacă este vorba despre date la care dvs. aveți acces, datele vor fi stocate până când dvs. le veți șterge. De ex. ștergerea contului de pe site-ul nostru;
·       situația în care o lege prevede obligativitatea retenției datelor personale, pentru menținerea datelor relevante pentru o investigație sau date care trebuie să fie păstrate în cazul unui litigiu.
·        
În virtutea dreptului de control al datelor personale pe care le avem despre dvs., în cazul în care prelucrarea este efectuată în baza consimțământului dumneavoastră, puteți opta pentru/să:
·       Dreptul de a fi informat: se referă la obligația de a vă furniza informații corecte cu privire la prelucrare datelor, în ceea ce privește modul în sunt utilizate datele dvs. cu caracter personal;
·       Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține din partea noastra o confirmare că vă prelucrăm sau nu date cu caracter personal, iar daca da, vă oferim accesul la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate;
·       Dreptul la portabilitate se refera la faptul că puteți primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat precum și transmiterea acestor date altui operator;
·       Dreptul la opoziție vizeaza dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru.
·       Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;
·       Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă ca aveți dreptul să vă ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, retragerea consimțământului, opunerea la prelucrare, colectarea ilegală, ștergerea pentru respectarea unei obligații legale sau colectarea făcută cu oferirea de servicii ale societății informaționale;
·       Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumita perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegala dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care nu mai avem nevoie de datele personale în vederea prelucrării însa ni le solicitați pentru apărarea unui drept în instanță sau dacă v-ați opus prelucrării;
·       Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
 
Contact și suport privind datele dumneavoasta
Telefon: 0749222191
E-mail: office@wineup.ro
PLÂNGERI
În situația în care considerați că datele dvs. nu sunt prelucrate legal, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 
Data procedura = 25.05.2018